viso

De derde graad Fotografie tso

Interesse in een professionele opleiding als fotograaf waarna je kan kiezen voor directe tewerkstelling als zelfstandige of als loontrekkende of voor verdere studies in het hoger onderwijs? 

In de derde graad richt men zich vooral op de digitale fotografie. Verschillende fotografische genres zoals industriële fotografie, architectuur- en landschapsfotografie, reportage, studiowerk, reclamefotografie, portretfotografie, eigen artistiek werk, … worden uitgediept. De opleiding is gericht op het verwerven van een creatieve ingesteldheid, het ontwikkelen van het waarnemingsvermogen en een (eigen)zinnig leren kijken naar de wereld. Dit gaat hand in hand met het verwerven van grondig technisch-technologisch inzicht, het leren omgaan met apparatuur, het werken met professionele software en leren omgaan met variabelen zoals licht(gevoeligheid), tijd, cameratypes, … 

We streven ernaar om de jongere via deze derde graad een evenwichtige artistieke, creatieve, technische en algemene vorming te geven waarna de leerling kan doorstromen naar het hoger onderwijs als professionele bachelor in de audiovisuele kunsten of naar andere richtingen zoals de lerarenopleiding, de sociale sector, .... Een minderheid van de leerlingen studeert niet verder na de derde graad. Aangezien bedrijfsbeheer deel uitmaakt van lessenpakket kunnen zij ervoor opteren om in loondienst of als zelfstandige toe te treden tot de arbeidsmarkt. 

PORTFOLIO: klik hier

Industrieweg 230, 9030 Mariakerke

Tel. 09 216 36 36 - Fax 09 216 36 37

FOTO VAN DE MAAND

 

Verlangen @Savannah Aelbrecht

 

Schooluren-VISO Mariakerke

 

EERSTE 
EN TWEEDE  GRAAD
DERDE GRAAD 7DE JAREN

voormiddag 4 lesuren van 
8.40u tot 12.15u
namiddag 3 lesuren van 
13.15u tot 15.45u

Woensdag
voormiddag 4 lesuren van 
8.40u tot 12.15u
namiddag vrij

voormiddag 4 lesuren van 
8.40u tot 12.15u
namiddag 3 lesuren van 
13.15u tot 15.45u

Woensdag
voormiddag 5 lesuren van 
8.40u tot 13.05u
namiddag vrij

voormiddag 4 lesuren van 
8.40u tot 12.15u
namiddag 4 lesuren van 
13.15u tot 16.35u

Woensdag
voormiddag 5 lesuren van 
8.40u tot 13.05u
Pauze van 13.05 tot 14.05

namiddag 3 lesuren van 
14.05u tot 16.35u

 

 

Schooluren-VISO Gent

 

EERSTE 
EN TWEEDE  GRAAD

DERDE GRAAD

OKAN

voormiddag 4 lesuren van 
8.40u tot 12.15u
namiddag  
13.10u tot 15.40u
op woensdagnamiddag vrij

voormiddag 4 lesuren van 
8.40u tot 12.15u
namiddag 
13.10u tot 15.40u

voor 5BMV en 6BMV op
dinsdag tot 
16.30u

voor 7BMV op
maandag, dinsdag en donderdag tot 

16.30u
op woensdagnamiddag vrij

voormiddag 4 lesuren van 
8.40u tot 12.15u
namiddag  
13.10u tot 14.50u
op woensdagnamiddag vrij

 

Boekenlijst 2018-2019

Boekenverkoop VISO Mariakerke

Om de dienstverlening rond de boekenverkoop te verbeteren heeft VISO vestiging Mariakerke ervoor gekozen om samen te werken met Studieshop.be. 
Dit houdt in dat de boeken vanaf nu enkel nog online kunnen aangekocht worden. Alle boeken worden aan huis - of in een afhaalpunt geleverd. 
Er wordt gevraagd steeds op de naam van de leerling te bestellen. Boeken voor 15 juli besteld worden geleverd voor 1 september.Uiteraard kunnen ouders, indien zij dit wensen, de boeken bestellen in een boekhandel. De lijst van de boeken zijn in bijlage terug te vinden.

Klik hier ->

BoekenLijst 2018-19

Studieshop

 

PIA [leerlingenforum]

 

Wie is beter geplaatst dan de leerlingen zelf, om te horen, te zien, te weten hoe we het leven op school nog beter kunnen maken? Via P!A, de leerlingenraad, kunnen onze leerlingen zelf beslissen welke ideeën uitwerking verdienen. Studenten maak je lid van de gesloten groep binnen Facebook "Visoforum"