viso

Eerste graad | Mariakerke

A-stroom 

Bij de overstap naar het secundair onderwijs moet er gekozen worden tussen A-stroom of B-Stroom. Onze eerste graad behoort tot de A-stroom. Voor alle vakken wordt er gewerkt aan dezelfde basisdoelstellingen als bij andere richtingen.

En toch kom je reeds in het eerste jaar al een heel andere wereld binnen. Je ontdekt hoe je mooie dingen kan maken met allerhande materialen. In PO en Technologische activiteiten word je uitgedaagd om te kijken, te begrijpen en te creëren. Een goede voorbereiding op het grafische of het artistieke.

In de algemene vakken werken wij gedifferentieerd. Zelfstandig werken waar kan, ondersteuning krijgen waar nodig is. Vooral voor wiskunde en voor Frans hebben wij extra ondersteuning. Maar ook voor het lezen, schrijven en begrijpen vaan Nederlands hebben wij aandacht.

Tenslotte is dat de basis voor een succesvolle schoolloopbaan. In kader van ons taalbeleid geven wij daarvoor extra ondersteuning om de taal beter te beheersen.

Naast de algemene vakken hebben wij tal van projecten waar we op een heel andere manier de kennis en vaardigheden toetsen en/of nieuwe kennis en vaardigheden opdoen. Vele van deze projecten horen thuis binnen STEAM eerste jaar.

Wens je nog meer te weten over het eerste en het tweede jaar, klik op LEES MEER.

 

[KLIK HIER VOOR DE PORTFOLIO VAN HET TWEEDE JAAR EERSTE GRAAD COMMUNICATIE EN MEDIA]

Lees meer...

Basisoptie artistieke vorming

In de basisoptie artistieke vorming word je in de lessen ‘beeldende vorming’ georiënteerd in de beeldende kunsten via tekenen, schilderen, ruimtelijk werk en grafiek. Je leert naar kunstwerken kijken, ze analyseren en bespreken. Deze basisoptie geeft jou ruime keuzemogelijkheden in de tweede graad zowel in als buiten het kunstonderwijs. In het studiegebied Beeldende kunsten zal je niet alleen vlot kunnen doorstromen naar de kunsten-richtingen en artistieke opleiding. Ook voor de vormingsrichtingen waarna je een masteropleiding architectuur kan volgen kreeg je een goede voorbereiding. Artistieke vorming zal je creatieve geest aanwakkeren, je maakt illustraties en teksten en je leert met een open blik maar kritische naar kunst kijken. Portfolio 2AR klik hier 

 

Techniek-wetenschappen

Dompel jezelf onder in de wereld van wetenschappen en techniek. Je verwerft wetenschappelijke kennis op een experimentele manier: ‘proeven doen’ dus! Bij elke proef hoort een stevige theoretische ondersteuning.

Wetenschappen en het werken met een computer schrikken je dus niet af. De technieken die bij wetenschappelijk onderzoek nodig zijn, worden ingeoefend: ordening, dissectie, labo, microscopie, formules, symbolen, tabellen, grafieken, verslagen maken, …

Je leert over het planten- en dierenrijk, je leert correct meten. Elektriciteit, mengsels, bodem, lucht en water, het zijn allemaal onderwerpen die aan bod kunnen komen. Na het tweede jaar kan je met een A-attest starten in elke richting van elke onderwijsvorm in detweede graad.

De meeste leerlingen studeren na deze basisoptie verder in de tweede en derde graad tso. Voor wie verder wil studeren in de wetenschappelijke richtingen van het aso zijn er ook mogelijkheden. Iets voor jou? Welkom in het tweede jaar basisoptie Techniek-wetenschappen!

Basisoptie grafische communicatie en media

Zowel in de basisoptie grafische communicatie en media maak je in de lessen ‘realisatietechnieken grafische technieken’ en ‘technologische activiteiten grafische technieken’ kennis met de wereld van de grafische communicatie en media vanuit creatieve en technisch technologische invalshoek. Je maakt er ontwerpen en presentatiemodellen, technische tekeningen, je verwerft ruimtelijk inzicht en je wordt geïntroduceerd in de wereld van de druktechniek.

Wie voor deze optie kiest heeft breder keuzemogelijkheden in de tweede graad, zowel in als buiten het studiegebied Grafische communicatie en media. Je zal niet alleen vlot kunnen doorstromen naar een aantal studierichtingen die gericht zijn op tewerkstelling maar ook een aantal richtingen waarna je nog verder moet studeren in het hoger onderwijs behoren de mogelijk heden.

B-stroom

NIEUW!

De eerste graad B-stroom op VISO: welkom in een krachtige leeromgeving waarin iedereen zich goed voelt. We bieden je optimale kansen. In een open sfeer willen we je ondersteunen en motiveren om zo zelfstandig mogelijk te leren werken.

Wij bereiden leerlingen vooral voor op onze bovenbouw en kiezen in het vak techniek voor projecten rond grafische technieken, mode en ICT. Daarnaast verken je ook hout en voeding. Het eerste jaar B is dus een algemeen jaar met onze eigen accenten.

De maximale keuze voor techniek en wetenschappen geeft de opleiding een plaats in de STEAM-sector. We helpen je je vaardigheden te ontwikkelen voor een verdere school- en beroepsloopbaan. Na het eerste leerjaar B kan je verder het beroepsvoorbereidend leerjaar Nijverheid volgen of overstappen naar 1A.

Industrieweg 230, 9030 Mariakerke

Tel. 09 216 36 36 - Fax 09 216 36 37

 

Schooluren-VISO Mariakerke

 

EERSTE 
EN TWEEDE  GRAAD
DERDE GRAAD 7DE JAREN

voormiddag 4 lesuren van 
8.40u tot 12.15u
namiddag 3 lesuren van 
13.15u tot 15.45u

Woensdag
voormiddag 4 lesuren van 
8.40u tot 12.15u
namiddag vrij

voormiddag 4 lesuren van 
8.40u tot 12.15u
namiddag 3 lesuren van 
13.15u tot 15.45u

Woensdag
voormiddag 5 lesuren van 
8.40u tot 13.05u
namiddag vrij

voormiddag 4 lesuren van 
8.40u tot 12.15u
namiddag 4 lesuren van 
13.15u tot 16.35u

Woensdag
voormiddag 5 lesuren van 
8.40u tot 13.05u
Pauze van 13.05 tot 14.05

namiddag 3 lesuren van 
14.05u tot 16.35u

 

 

Schooluren-VISO Gent

 

EERSTE 
EN TWEEDE  GRAAD

DERDE GRAAD

OKAN

voormiddag 4 lesuren van 
8.40u tot 12.15u
namiddag  
13.10u tot 15.40u
op woensdagnamiddag vrij

voormiddag 4 lesuren van 
8.40u tot 12.15u
namiddag 
13.10u tot 15.40u

voor 5BMV en 6BMV op
dinsdag tot 
16.30u

voor 7BMV op
maandag, dinsdag en donderdag tot 

16.30u
op woensdagnamiddag vrij

voormiddag 4 lesuren van 
8.40u tot 12.15u
namiddag  
13.10u tot 14.50u
op woensdagnamiddag vrij

 

Boekenlijst 2018-2019

Boekenverkoop VISO Mariakerke

Om de dienstverlening rond de boekenverkoop te verbeteren heeft VISO vestiging Mariakerke ervoor gekozen om samen te werken met Studieshop.be. 
Dit houdt in dat de boeken vanaf nu enkel nog online kunnen aangekocht worden. Alle boeken worden aan huis - of in een afhaalpunt geleverd. 
Er wordt gevraagd steeds op de naam van de leerling te bestellen. Boeken voor 15 juli besteld worden geleverd voor 1 september.Uiteraard kunnen ouders, indien zij dit wensen, de boeken bestellen in een boekhandel. De lijst van de boeken zijn in bijlage terug te vinden.

Klik hier ->

BoekenLijst 2018-19

Studieshop

 

PIA [leerlingenforum]

 

Wie is beter geplaatst dan de leerlingen zelf, om te horen, te zien, te weten hoe we het leven op school nog beter kunnen maken? Via P!A, de leerlingenraad, kunnen onze leerlingen zelf beslissen welke ideeën uitwerking verdienen. Studenten maak je lid van de gesloten groep binnen Facebook "Visoforum"