viso

Home Internaat Algemeen Studie en leerlingenbegeleiding

Studie en leerlingenbegeleiding

Leerlingen van het 1, 2 en 3 jaar studeren tijdens de verplichte studies onder toezicht in de studiezaal.

De ouderen studeren vanaf het 4 jaar steeds op hun kamer met regelmatige controle van de opvoeder.

Tijdens de studie heerst volledige stilte op de kamers en in de zaal.

Vrij studeren gebeurt voor iedereen op de kamers. De vrije studie verloopt in 2 blokken. Om 20.30 of om 21.15 uur mag de intern het internaatsgebouw betreden of verlaten om te gaan studeren of om ontspanning te nemen. Deze wisseling gebeurt rustig en uitsluitend op die twee tijdstippen.

 

De opvoeder zorgt voor de nodige studiebegeleiding en stimuleert de internen op dit vlak. Dit houdt in dat hij/zij ingrijpt indien nodig via studietips, planning, studielocatie, opvragen, enz. De opvoeder zal tevens de schoolagenda nakijken en wekelijks ondertekenen. Hij/Zij volgt de studieresultaten van "zijn of haar" internen en neemt daarvoor contact op met de klastitularis of de vakleerkracht. De opvoeder kan ook de klassenraad en de deliberaties bijwonen als adviseur.

Verder neemt hij/zij ook deel aan de tweewekelijkse vergaderingen van de Cel Internenbegeleiding.

Industrieweg 230, 9030 Mariakerke

Tel. 09 216 36 36 - Fax 09 216 36 37

 

Schooluren-VISO Mariakerke

 

EERSTE 
EN TWEEDE  GRAAD
DERDE GRAAD 7DE JAREN

voormiddag 4 lesuren van 
8.40u tot 12.15u
namiddag 3 lesuren van 
13.15u tot 15.45u

Woensdag
voormiddag 4 lesuren van 
8.40u tot 12.15u
namiddag vrij

voormiddag 4 lesuren van 
8.40u tot 12.15u
namiddag 3 lesuren van 
13.15u tot 15.45u

Woensdag
voormiddag 5 lesuren van 
8.40u tot 13.05u
namiddag vrij

voormiddag 4 lesuren van 
8.40u tot 12.15u
namiddag 4 lesuren van 
13.15u tot 16.35u

Woensdag
voormiddag 5 lesuren van 
8.40u tot 13.05u
Pauze van 13.05 tot 14.05

namiddag 3 lesuren van 
14.05u tot 16.35u

 

 

Schooluren-VISO Gent

 

EERSTE 
EN TWEEDE  GRAAD

DERDE GRAAD

OKAN

voormiddag 4 lesuren van 
8.40u tot 12.15u
namiddag  
13.10u tot 15.40u
op woensdagnamiddag vrij

voormiddag 4 lesuren van 
8.40u tot 12.15u
namiddag 
13.10u tot 15.40u

voor 5BMV en 6BMV op
dinsdag tot 
16.30u

voor 7BMV op
maandag, dinsdag en donderdag tot 

16.30u
op woensdagnamiddag vrij

voormiddag 4 lesuren van 
8.40u tot 12.15u
namiddag  
13.10u tot 14.50u
op woensdagnamiddag vrij

 

Boekenlijst 2018-2019

Boekenverkoop VISO Mariakerke

Om de dienstverlening rond de boekenverkoop te verbeteren heeft VISO vestiging Mariakerke ervoor gekozen om samen te werken met Studieshop.be. 
Dit houdt in dat de boeken vanaf nu enkel nog online kunnen aangekocht worden. Alle boeken worden aan huis - of in een afhaalpunt geleverd. 
Er wordt gevraagd steeds op de naam van de leerling te bestellen. Boeken voor 15 juli besteld worden geleverd voor 1 september.Uiteraard kunnen ouders, indien zij dit wensen, de boeken bestellen in een boekhandel. De lijst van de boeken zijn in bijlage terug te vinden.

Klik hier ->

BoekenLijst 2018-19

Studieshop

 

PIA [leerlingenforum]

 

Wie is beter geplaatst dan de leerlingen zelf, om te horen, te zien, te weten hoe we het leven op school nog beter kunnen maken? Via P!A, de leerlingenraad, kunnen onze leerlingen zelf beslissen welke ideeën uitwerking verdienen. Studenten maak je lid van de gesloten groep binnen Facebook "Visoforum"