viso

Wie is wie?

De directeur

Is de eindverantwoordelijke voor alles wat het internaat betreft.

A.-L. Balduck: tel 09-216 36 36 


 

De beheerder

Staat in voor de praktische organisatie binnen het internaat. Hij verzorgt ook de communicatie met de ouders.

De beheerder is ook opvoeder.

dhr. L. Engels: tel 09-216 36 33 (na 16.30 uur)
 

De opvoeder

Elke opvoeder staat in voor de permanente begeleiding en opvang van de leerlingen die hem door de ouders of instanties zijn toevertrouwd... Hij/Zij waakt over de veiligheid, netheid en de orde in het internaat. Hij/Zij zorgt voor een gezond evenwicht tussen studie, ontspanning en sport. Hij/Zij stimuleert ook culturele of eventuele andere activiteiten op vraag van de internen.

De opvoeders:  mevr. L. Vercauter: tel 09-216 36 32 

                         dhr. R. Vissenaekens: tel 09-216 36 34

                         dhr J. Vangaever

 De opvoeders zijn te bereiken na 16.30 uur

 Faxen kan steeds op het schoolnummer: 09-216 36 37

Studie en leerlingenbegeleiding

Leerlingen van het 1, 2 en 3 jaar studeren tijdens de verplichte studies onder toezicht in de studiezaal.

De ouderen studeren vanaf het 4 jaar steeds op hun kamer met regelmatige controle van de opvoeder.

Tijdens de studie heerst volledige stilte op de kamers en in de zaal.

Vrij studeren gebeurt voor iedereen op de kamers. De vrije studie verloopt in 2 blokken. Om 20.30 of om 21.15 uur mag de intern het internaatsgebouw betreden of verlaten om te gaan studeren of om ontspanning te nemen. Deze wisseling gebeurt rustig en uitsluitend op die twee tijdstippen.

 

De opvoeder zorgt voor de nodige studiebegeleiding en stimuleert de internen op dit vlak. Dit houdt in dat hij/zij ingrijpt indien nodig via studietips, planning, studielocatie, opvragen, enz. De opvoeder zal tevens de schoolagenda nakijken en wekelijks ondertekenen. Hij/Zij volgt de studieresultaten van "zijn of haar" internen en neemt daarvoor contact op met de klastitularis of de vakleerkracht. De opvoeder kan ook de klassenraad en de deliberaties bijwonen als adviseur.

Verder neemt hij/zij ook deel aan de tweewekelijkse vergaderingen van de Cel Internenbegeleiding.

Inschrijvingen

INSCHRIJVINGEN VOOR HET INTERNAAT

Kan gebeuren op volgende dagen:

Infodagen en opendeurdag {VISO-Mariakerke}

INFODAG OPENSCHOOLDAG

Inschrijvingen tijdens de grote vakantie 2018 2019 zijn mogelijk: (OPGELET: Niet tijdens de sluitingsdagen van de school)

• van maandag tot vrijdag van 10.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 18.00 uur.

• op zaterdag van 10.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 16.00 uur

De data om iemand van het internaat te zien tijdens de vakantie zijn de volgende:

• 2, 3, 4, 5  en 6 juli 2019

• 6,17, 20, 23, 24, 27, 28, 29 en 30 augustus

Dagindeling

07.20 uur Goeiemorgen! Voorbereiden schooldag, kamer in orde brengen. Men kan een douche nemen vanaf 7.00uur.
08.00 uur VOOR 8u moet iedereen naar buiten. Iedereen gaat ontbijten.
08.30 uur Iedereen gaat naar de speelplaats. (08u20 mag je naar buiten)
15.45 uur Rechtstreeks AANMELDEN, pauze buiten
16.15 uur EIGEN gang (16u30 start studie 1)
18.00 uur Avondmaal + recreatie. (18u25 mag je naar buiten)
18.40 uur EIGEN gang (18u45 start studie 2)
19.30 uur Recreatie buiten verplicht voor de eerste en tweede graad. 3de graad stille ontspanning/recreatie buiten Eens BUITEN blijf je BUITEN tot 20u30
20.30 uur Vrije studie op kamer of recreatie buiten.
21.15 uur Nachtrust 1ste graad. 22.00 uur Nachtrust voor de andere jaren.
22.30 uur Slaapwel

Uur schema woensdagnamiddag: activiteiten

13.45 uur Iedereen maakt zich klaar voor zijn keuze activiteit.
14.00 uur Start van de activiteiten
16.30 uur Studie deel 1 (pauze op eigen gang)
18.00 uur Studie deel 2
19.00 uur Eten

De woensdag namiddag kunnen de 4de, 5de en 6de jaren sport na school doen op zelfstandige basis. De 5de en 6de jaren kunnen ook een vrije namiddag nemen. (tussen 14.00u en 19.00u) De 1ste en 2de jaren volgen verplicht de aangeboden actieve activiteit tussen 14.00u en 15.45u. De internen van het 3de tot het 6de jaar die op het internaat blijven kunnen kiezen tussen de verschillende activiteiten.

Activiteiten

WEKELIJKS

dinsdag: sport • van 16.00 uur tot 17.00 uur
donderdag: sport • van 16.00 uur tot 17.00 uur
Iedere avond: I
nternet Internet op de kamer: de jongeren kunnen iedere avond het internet gebruiken indien ze een eigen PC meebrengen. Er wordt internet gegeven per jaar en richting. De indeling is als volgt: het 1ste en het 2de jaar van 16.15u tot 17.00u en van 20.30u tot 21.30u De andere jaren krijgen internet van 16.15u tot 22.30u
speelzalen • Van 19.30 uur tot 22.00 uur: TV, tafelvoetbal, biljart, gezelschapsspelen, ...
EENMALIGE ACTIVITEITEN:

Kostprijs

De internaatsprijs bedraagt  €260 per maand voor wie met domiciliering werkt

€270 per maand voor wie niet met domiciliering werkt

Men kan op zondagavond (= 12 euro extra per avond) of op maandagmorgen binnenkomen op het internaat

Bij de inschrijving wordt een waarborg gestort van €250.

 

Internaatsreglement

In deze bijlage vinden jullie de integrale tekst van het internaatsreglement.

-> Internaatsreglement

Industrieweg 230, 9030 Mariakerke

Tel. 09 216 36 36 - Fax 09 216 36 37

 

Schooluren-VISO Mariakerke

 

EERSTE 
EN TWEEDE  GRAAD
DERDE GRAAD 7DE JAREN

voormiddag 4 lesuren van 
8.40u tot 12.15u
namiddag 3 lesuren van 
13.15u tot 15.45u

Woensdag
voormiddag 4 lesuren van 
8.40u tot 12.15u
namiddag vrij

voormiddag 4 lesuren van 
8.40u tot 12.15u
namiddag 3 lesuren van 
13.15u tot 15.45u

Woensdag
voormiddag 5 lesuren van 
8.40u tot 13.05u
namiddag vrij

voormiddag 4 lesuren van 
8.40u tot 12.15u
namiddag 4 lesuren van 
13.15u tot 16.35u

Woensdag
voormiddag 5 lesuren van 
8.40u tot 13.05u
Pauze van 13.05 tot 14.05

namiddag 3 lesuren van 
14.05u tot 16.35u

 

 

Schooluren-VISO Gent

 

EERSTE 
EN TWEEDE  GRAAD

DERDE GRAAD

OKAN

voormiddag 4 lesuren van 
8.40u tot 12.15u
namiddag  
13.10u tot 15.40u
op woensdagnamiddag vrij

voormiddag 4 lesuren van 
8.40u tot 12.15u
namiddag 
13.10u tot 15.40u

voor 5BMV en 6BMV op
dinsdag tot 
16.30u

voor 7BMV op
maandag, dinsdag en donderdag tot 

16.30u
op woensdagnamiddag vrij

voormiddag 4 lesuren van 
8.40u tot 12.15u
namiddag  
13.10u tot 14.50u
op woensdagnamiddag vrij

 

Boekenlijst 2018-2019

Boekenverkoop VISO Mariakerke

Om de dienstverlening rond de boekenverkoop te verbeteren heeft VISO vestiging Mariakerke ervoor gekozen om samen te werken met Studieshop.be. 
Dit houdt in dat de boeken vanaf nu enkel nog online kunnen aangekocht worden. Alle boeken worden aan huis - of in een afhaalpunt geleverd. 
Er wordt gevraagd steeds op de naam van de leerling te bestellen. Boeken voor 15 juli besteld worden geleverd voor 1 september.Uiteraard kunnen ouders, indien zij dit wensen, de boeken bestellen in een boekhandel. De lijst van de boeken zijn in bijlage terug te vinden.

Klik hier ->

BoekenLijst 2018-19

Studieshop

 

PIA [leerlingenforum]

 

Wie is beter geplaatst dan de leerlingen zelf, om te horen, te zien, te weten hoe we het leven op school nog beter kunnen maken? Via P!A, de leerlingenraad, kunnen onze leerlingen zelf beslissen welke ideeën uitwerking verdienen. Studenten maak je lid van de gesloten groep binnen Facebook "Visoforum"