viso

OKAN | Gent

Onthaalklassen voor anderstalige nieuwkomers

Ben je nieuw in België, ben je tussen 12 en 18 jaar en wil je Nederlands leren? Dan kan je bij ons terecht. 

In 2000 gingen we in VISO van start met onthaalklassen voor anderstalige nieuwkomers (OKAN). We vangen leerlingen op die geen Nederlands kennen. Ze krijgen bij ons een intensieve cursus Nederlands. Naast het aanleren van onze taal leren we hen ook hoe te functioneren in onze maatschappij. De nieuwkomer kan ongeveer één schooljaar bij ons terecht. 

Toelatingsvoorwaarden 

• Een instap in OKAN is mogelijk gedurende het hele schooljaar. 

• OKAN is voor jongeren tussen 12 en 18 jaar die 

• Een nieuwkomer zijn, dat wil zeggen maximum één jaar ononderbroken in België verblijven. 

• Niet het Nederlands als thuistaal of moedertaal hebben. 

• Maximum 9 maanden (vakantiemaanden juli en augustus niet inbegrepen) ingeschreven zijn in een onderwijsinstelling met het Nederlands als onderwijstaal. 

• Onvoldoende de onderwijstaal beheersen om met goed gevolg de lessen te kunnen volgen. 

Visie 

We willen in een veilig leerklimaat de nieuwkomer binnen het kader van de ontwikkelingsdoelen de Nederlandse taal bijbrengen. We willen dat de leerlingen door Nederlands te leren kunnen deelnemen aan het reguliere klas- en schoolgebeuren, contacten kunnen leggen buiten de school en kunnen participeren aan onze maatschappij. 

Programma 

De leerlingen volgen 28 lesuren per week. 24 uren daarvan zijn Nederlands. De andere uren worden ingevuld met sport en godsdienst. 

Maatwerk 

Alle leerlingen worden individueel benaderd. De leerling kan zo het hele schooljaar op maat, op eigen tempo en volgens niveau Nederlandse lessen volgen. In de loop van het schooljaar is overstappen tussen verschillende groepen mogelijk. 

We werken met niveaugroepen met daarnaast:

• Een 12-jarigen klas (specifieke voorbereiding op 1A en 1B). 

• Een klas met leerlingen die om diverse redenen trager leren en daarom een aangepast traject krijgen. 

• Een instroomklas waar leerlingen, die doorheen het jaar instromen, starten. 

Ondersteuning en oriëntering 

Tijdens een schooljaar worden de leerlingen zeer intensief begeleid door de vervolgschoolcoaches. Zij helpen de leerlingen op weg om een studiekeuze te maken die het best aansluit bij hun individuele capaciteiten en achtergrond. De OKAN-leerlingen worden nog verder begeleid nadat ze onze school 

verlaten hebben. De vervolgschoolcoach werkt samen met de vervolgscholen, hun leerkrachten en begeleiders, en ondersteunt deze. Op deze manier vergroten de kansen op slagen in de vervolgschool. 

Projecten 

Om de integratie van onze leerlingen te bevorderen worden culturele en sociale projecten georganiseerd. We gaan op bosklassen naar Amougies en Het Leen. Daarnaast werken we ook samen met o.a. De Centrale, De Kopergieterij en diverse vrijetijdsorganisaties. 

Industrieweg 230, 9030 Mariakerke

Tel. 09 216 36 36 - Fax 09 216 36 37

 

Schooluren-VISO Mariakerke

 

EERSTE 
EN TWEEDE  GRAAD
DERDE GRAAD 7DE JAREN

voormiddag 4 lesuren van 
8.40u tot 12.15u
namiddag 3 lesuren van 
13.15u tot 15.45u

Woensdag
voormiddag 4 lesuren van 
8.40u tot 12.15u
namiddag vrij

voormiddag 4 lesuren van 
8.40u tot 12.15u
namiddag 3 lesuren van 
13.15u tot 15.45u

Woensdag
voormiddag 5 lesuren van 
8.40u tot 13.05u
namiddag vrij

voormiddag 4 lesuren van 
8.40u tot 12.15u
namiddag 4 lesuren van 
13.15u tot 16.35u

Woensdag
voormiddag 5 lesuren van 
8.40u tot 13.05u
Pauze van 13.05 tot 14.05

namiddag 3 lesuren van 
14.05u tot 16.35u

 

 

Schooluren-VISO Gent

 

EERSTE 
EN TWEEDE  GRAAD

DERDE GRAAD

OKAN

voormiddag 4 lesuren van 
8.40u tot 12.15u
namiddag  
13.10u tot 15.40u
op woensdagnamiddag vrij

voormiddag 4 lesuren van 
8.40u tot 12.15u
namiddag 
13.10u tot 15.40u

voor 5BMV en 6BMV op
dinsdag tot 
16.30u

voor 7BMV op
maandag, dinsdag en donderdag tot 

16.30u
op woensdagnamiddag vrij

voormiddag 4 lesuren van 
8.40u tot 12.15u
namiddag  
13.10u tot 14.50u
op woensdagnamiddag vrij

 

Boekenlijst 2018-2019

Boekenverkoop VISO Mariakerke

Om de dienstverlening rond de boekenverkoop te verbeteren heeft VISO vestiging Mariakerke ervoor gekozen om samen te werken met Studieshop.be. 
Dit houdt in dat de boeken vanaf nu enkel nog online kunnen aangekocht worden. Alle boeken worden aan huis - of in een afhaalpunt geleverd. 
Er wordt gevraagd steeds op de naam van de leerling te bestellen. Boeken voor 15 juli besteld worden geleverd voor 1 september.Uiteraard kunnen ouders, indien zij dit wensen, de boeken bestellen in een boekhandel. De lijst van de boeken zijn in bijlage terug te vinden.

Klik hier ->

BoekenLijst 2018-19

Studieshop

 

PIA [leerlingenforum]

 

Wie is beter geplaatst dan de leerlingen zelf, om te horen, te zien, te weten hoe we het leven op school nog beter kunnen maken? Via P!A, de leerlingenraad, kunnen onze leerlingen zelf beslissen welke ideeën uitwerking verdienen. Studenten maak je lid van de gesloten groep binnen Facebook "Visoforum"