viso

Creatie en vormgeving

Je uit je graag op een creatieve manier en op modieuze wijze met diverse materialen.

In het tweede jaar van de eerste graad kan je kiezen voor de basisoptie 'Creatie en Vormgeving'. Je wordt voorbereid op de tweede graad 'Creatie en Mode'.
Met een tweede focus op algemene vakken, kan je na de eerste graad nog doorstromen naar ASO, TSO, KSO en BSO.
Het lessenrooster omvat 6 lesuren creatie- en modegerichte vakken en 26 lesuren algemene vakken.

1e Graad: Zorg op maat!

De eerste graad wordt gekenmerkt door een krachtige leeromgeving waarin iedereen optimale kansen krijgt om zich te ontplooien. Bij de aanpak hebben we voortdurend oog voor de welbevinden en de betrokkenheid van de leerlingen.

Centraal in de eerste graad staan het ontwikkelen van de leer- en denkvaardigheden, en het ondersteunen en motiveren om zo zelfstandig mogelijk te leren werken. In de eerste graad wordt immers de basis gelegd voor het verloop van de verdere studies.

Lees meer...

A-Stroom

In de A-stroom worden de doelstellingen van het algemeen vormend onderwijs gekoppeld aan het gelijkekansenonderwijs.

De nadruk ligt op het verhogen van de slaagkansen door een uitdagende en motiverende leeromgeving. Er wordt extra aandacht besteed aan taal en wiskunde, interactieve werkvormen, zelfstandig werk en individuele begeleiding.

Vanaf het schooljaar 2016-2017 zetten we binnen de A-stroom in VISO Gent extra in op STEAM( Science, Technology, Engineering, Arts & Mathematics). Aan de hand van een projectmatige aanpak willen we tegemoetkomen aan leerlingen die vanaf een eerste jaar meer uitdaging zoeken voor wetenschappen, wiskunde, techniek, enz.  We willen hen de mogelijkheid bieden om vanaf een eerste jaar zich te verdiepen in de geest van een onderzoeksmethode.  

Na het eerste A-jaar kan je kiezen tussen 2A Creatie en Vormgeving of 2A Grafische Communicatie en   Media.

B-Stroom

De eerste graad B-stroom wordt gekenmerkt door een krachtige leeromgeving waarin iedereen zich goed voelt en optimale kansen krijgt om zich te ontplooien. Centraal in de eerste graad staan het ontwikkelen van leer- en denkvaardigheden, en het ondersteunen en motiveren om zo zelfstandig mogelijk te leren werken. Streefdoel is om de achterstand die een leerling in het basisonderwijs heeft opgelopen, zoveel mogelijk in te halen. Na het eerste leerjaar B kan je verder het beroepsvoorbereidend leerjaar volgen met de beroepenvelden Mode, Voeding en Verzorging.

Grafische communicatie en media

 Bij de overstap naar het secundair onderwijs moet er gekozen worden tussen A-stroom of B-stroom. Voor alle vakken wordt er gewerkt aan dezelfde basisdoelstellingen als bij aso, kso en alle andere tso-richtingen.

Industrieweg 230, 9030 Mariakerke

Tel. 09 216 36 36 - Fax 09 216 36 37

 

Schooluren-VISO Mariakerke

 

EERSTE 
EN TWEEDE  GRAAD
DERDE GRAAD 7DE JAREN

voormiddag 4 lesuren van 
8.40u tot 12.15u
namiddag 3 lesuren van 
13.15u tot 15.45u

Woensdag
voormiddag 4 lesuren van 
8.40u tot 12.15u
namiddag vrij

voormiddag 4 lesuren van 
8.40u tot 12.15u
namiddag 3 lesuren van 
13.15u tot 15.45u

Woensdag
voormiddag 5 lesuren van 
8.40u tot 13.05u
namiddag vrij

voormiddag 4 lesuren van 
8.40u tot 12.15u
namiddag 4 lesuren van 
13.15u tot 16.35u

Woensdag
voormiddag 5 lesuren van 
8.40u tot 13.05u
Pauze van 13.05 tot 14.05

namiddag 3 lesuren van 
14.05u tot 16.35u

 

 

Schooluren-VISO Gent

 

EERSTE 
EN TWEEDE  GRAAD

DERDE GRAAD

OKAN

voormiddag 4 lesuren van 
8.40u tot 12.15u
namiddag  
13.10u tot 15.40u
op woensdagnamiddag vrij

voormiddag 4 lesuren van 
8.40u tot 12.15u
namiddag 
13.10u tot 15.40u

voor 5BMV en 6BMV op
dinsdag tot 
16.30u

voor 7BMV op
maandag, dinsdag en donderdag tot 

16.30u
op woensdagnamiddag vrij

voormiddag 4 lesuren van 
8.40u tot 12.15u
namiddag  
13.10u tot 14.50u
op woensdagnamiddag vrij

 

Boekenlijst 2018-2019

Boekenverkoop VISO Mariakerke

Om de dienstverlening rond de boekenverkoop te verbeteren heeft VISO vestiging Mariakerke ervoor gekozen om samen te werken met Studieshop.be. 
Dit houdt in dat de boeken vanaf nu enkel nog online kunnen aangekocht worden. Alle boeken worden aan huis - of in een afhaalpunt geleverd. 
Er wordt gevraagd steeds op de naam van de leerling te bestellen. Boeken voor 15 juli besteld worden geleverd voor 1 september.Uiteraard kunnen ouders, indien zij dit wensen, de boeken bestellen in een boekhandel. De lijst van de boeken zijn in bijlage terug te vinden.

Klik hier ->

BoekenLijst 2018-19

Studieshop

 

PIA [leerlingenforum]

 

Wie is beter geplaatst dan de leerlingen zelf, om te horen, te zien, te weten hoe we het leven op school nog beter kunnen maken? Via P!A, de leerlingenraad, kunnen onze leerlingen zelf beslissen welke ideeën uitwerking verdienen. Studenten maak je lid van de gesloten groep binnen Facebook "Visoforum"