viso

Leerlingenbegeleiding

Zorg op de school

In VISO hebben we aandacht voor elke jongere, met al zijn/haar individuele talenten en/of zorgvragen. VISO biedt voor iedereen een brede basiszorg met waar het nodig is, algemene drempelverlagende zorgmaatregelen.
Bij leerlingen die nood hebben aan verhoogde zorg, staat onze leerlingenbegeleiding steeds klaar om met leerling, ouder(s) en eventuele andere zorgdragers (GON, medisch team, etc.) in dialoog te gaan. Samen zullen we de mogelijkheden bekijken van zowel leerlingen als school om iedereen de beste kansen te kunnen geven op kwalitatief onderwijs.

Indien nodig en haalbaar stellen we individuele begeleidingsplannen op. Het schoolteam wordt op de hoogte gebracht en zal dit plan gebruiken als leiddraad bij de dagelijkse lessen, toetsen en taken.

Bij nood aan verdere uitbreiding van de zorg spreken we het CLB ook aan om te helpen bij de begeleiding van school en leerling en/of omgeving.

 

Kortom, de basis van het zorgbeleid in VISO is samenwerking, openheid en communicatie, met oog voor wat mogelijk is voor iedere individuele leerling in het grote geheel van onze school.

 

Leerlingenbegeleiding

De leerlingenbegeleider werkt als brugfiguur tussen jou, leerkrachten, de directie, het CLB,... . Het is dan ook een goede en wenselijke gewoonte dat je je eerst aanmeldt bij haar. Samen met jou zoekt ze hoe en met wie jouw problemen het best besproken kunnen worden. Ze is te bereiken op haar bureel, maar je kan ze op eender welk moment aanspreken of een afspraak met haar maken via het secretariaat.

 

Dit wil niet zeggen dat je geen rechtstreeks contact mag opnemen met de CLB-medewerkers. Het vermijdt alleen dat de CLB-medewerkers je voor een aantal schoolse problemen moeten terugsturen naar een leerlingenbegeleider.

 

Moniek Vanderstraeten

Bereikbaarheid

VISO Gent
Kuiperskaai 55F
9000 Gent

Klik op de rode pijl in het kaartje om een persoonlijke routebeschrijving te maken.

 

Industrieweg 230, 9030 Mariakerke

Tel. 09 216 36 36 - Fax 09 216 36 37

 

Schooluren-VISO Mariakerke

 

EERSTE 
EN TWEEDE  GRAAD
DERDE GRAAD 7DE JAREN

voormiddag 4 lesuren van 
8.40u tot 12.15u
namiddag 3 lesuren van 
13.15u tot 15.45u

Woensdag
voormiddag 4 lesuren van 
8.40u tot 12.15u
namiddag vrij

voormiddag 4 lesuren van 
8.40u tot 12.15u
namiddag 3 lesuren van 
13.15u tot 15.45u

Woensdag
voormiddag 5 lesuren van 
8.40u tot 13.05u
namiddag vrij

voormiddag 4 lesuren van 
8.40u tot 12.15u
namiddag 4 lesuren van 
13.15u tot 16.35u

Woensdag
voormiddag 5 lesuren van 
8.40u tot 13.05u
Pauze van 13.05 tot 14.05

namiddag 3 lesuren van 
14.05u tot 16.35u

 

 

Schooluren-VISO Gent

 

EERSTE 
EN TWEEDE  GRAAD

DERDE GRAAD

OKAN

voormiddag 4 lesuren van 
8.40u tot 12.15u
namiddag  
13.10u tot 15.40u
op woensdagnamiddag vrij

voormiddag 4 lesuren van 
8.40u tot 12.15u
namiddag 
13.10u tot 15.40u

voor 5BMV en 6BMV op
dinsdag tot 
16.30u

voor 7BMV op
maandag, dinsdag en donderdag tot 

16.30u
op woensdagnamiddag vrij

voormiddag 4 lesuren van 
8.40u tot 12.15u
namiddag  
13.10u tot 14.50u
op woensdagnamiddag vrij

 

Boekenlijst 2018-2019

Boekenverkoop VISO Mariakerke

Om de dienstverlening rond de boekenverkoop te verbeteren heeft VISO vestiging Mariakerke ervoor gekozen om samen te werken met Studieshop.be. 
Dit houdt in dat de boeken vanaf nu enkel nog online kunnen aangekocht worden. Alle boeken worden aan huis - of in een afhaalpunt geleverd. 
Er wordt gevraagd steeds op de naam van de leerling te bestellen. Boeken voor 15 juli besteld worden geleverd voor 1 september.Uiteraard kunnen ouders, indien zij dit wensen, de boeken bestellen in een boekhandel. De lijst van de boeken zijn in bijlage terug te vinden.

Klik hier ->

BoekenLijst 2018-19

Studieshop

 

PIA [leerlingenforum]

 

Wie is beter geplaatst dan de leerlingen zelf, om te horen, te zien, te weten hoe we het leven op school nog beter kunnen maken? Via P!A, de leerlingenraad, kunnen onze leerlingen zelf beslissen welke ideeën uitwerking verdienen. Studenten maak je lid van de gesloten groep binnen Facebook "Visoforum"